Rola wykrojników w precyzyjnym i powtarzalnym cięciu materiałów skórzanych

materiałWiele procesów produkcyjnych wymaga wcześniejszego odpowiedniego przygotowania wykorzystywanego materiału przez nadanie mu wymaganych wymiarów oraz pożądanej w danej sytuacji geometrii. W tym celu stosuje się różne rozwiązania techniczne uzależnione od charakterystyki konkretnego wyrobu i niezbędnego do jego otrzymania surowca. W przypadku elementów o wysokiej sztywności np. metalu, drewna czy kamienia naturalnego stosuje się obróbkę termiczną jak cięcie laserowe, plastyczną możliwą z użyciem prasy oraz mechaniczną polegającą choćby na zastosowaniu piły taśmowej. Techniki te nie zawsze sprawdzają się jednak przy materiałach podatnych m.in. papierze, kartonie i tekturze, tkaninach, gąbkach oraz piankach bądź skórze naturalnej lub syntetycznej. W takich sytuacjach wyjściem mogą być odpowiednie wykrojniki do skóry, papieru czy materiałów. Przekonajmy się, jak może wyglądać wykrawanie oraz sprawdźmy, czym charakteryzują się wykrojniki.

Jak może przebiegać proces wykrawania?

Proces wykrawania pozwala na uzyskiwanie elementów o geometrii odpowiadającej rozmieszczeniu ostrzy wykrojnika. Podczas pracy jego krawędzie tnące stykają się z powierzchnią danego materiału i za sprawą jej mechanicznego przecięcia tworzą fragment o założonym kształcie. Operacja wykrawania może być prowadzona z dość dużą prędkością, a także stosowana przy różnych specyfikacjach gotowego wyrobu, ponieważ przy ich przygotowaniu krawędzie tnące mogą zostać ułożone w niemal dowolny sposób. W zależności od potrzeb korzysta się z wykrojników płaskich, do których dociska się cięty materiał na urządzeniu będącym rodzajem prasy hydraulicznej, mechanicznej albo elektrycznej, a także wykrojników rotacyjnych. W ich przypadku krawędzie tnące są mocowane do powierzchni walca, a poddawany obróbce materiał przechodzi przez szczelinę między nim, a współpracującym walcem dociskowym.

Co trzeba wiedzieć o wykrojnikach?

Przygotowanie wykrojnika polega na właściwym rozmieszczeniu krawędzi tnącej, którą z reguły jest taśma stalowa. Mocuje się ją do elementu unieruchamiającego, którym może być np. drewniana sklejka lub metalowy stelaż. Geometrię wykrojnika opracowuje się na podstawie gotowego wzoru danego materiału.